ایرفرایر و گریل نینجا

ایرفرایر دو قلو نینجا مدل Ninja AF300

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

سرخ کن و مولتی کوکر نینجا مدل Ninja ON400

قیمت اصلی 26,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,700,000 تومان است.

ایرفرایر و گریل نوتریکوک

ایرفرایر و گریل اینستنت

سرخ کن اینستنت مدل Vortex Plus Clear Cook 6L

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

سرخ کن دوقلو اینستنت مدل Vortex ClearCook DAF8132SS

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,400,000 تومان است.

ایرفرایر و گریل کوسوری

سرخ کن کوسوری مدل COSORI CAF-P583S

قیمت اصلی 12,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,400,000 تومان است.

ایرفرایر و گریل فیلیپس